Financiƫle strategie

 • Bedrijfsanalyse
 • Reorganisatie/herstructurering
 • Groeistrategie
 • Fusie- en overnamestrategie
 • Exitstrategie

Financiering

 • Risicodragend vermogen
 • Vreemd vermogen
 • Groeifinanciering
 • Overnamefinanciering

Fusies & overnames

 • Samenwerkingsverbanden
 • Bedrijfsopvolging
 • Verkoop
 • Aankoop
 • Management buy-out
 • Management buy-in

Interim-management

 • Begeleiding bij de uitvoering van het plan van aanpak
 • Uitvoering van het plan van aanpak
 • Detachering